четвер, 22 травня 2014 р.

КИЇВСЬКА РУСЬ - ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА


tridentУсі держави мають конкретну етнічну належність. Цілком очевидна етнічна належність національних держав, межі яких у цілому збігаються з межами етнічних територій державного етносу (Франція, Німеччина, Польща, Чехія тощо). Однак імперії, що охоплюють батьківщини різних народів, також є державами не кількох, а якогось одного імперського етносу (Римська, Перська, Британська, Російська імперії). Якщо останню з названих "сплотила навеки Великая Русь", то хто консолідував ранньосередньовічну імперію Київську Русь? Ця проблема історичної спадщини княжого Києва - ключова як для історії Східної Європи, так і для історії України та Росії зокрема.

понеділок, 5 травня 2014 р.

РУС

ДЛЯ МЕНЕ ВСЕ ЩО НАПИСАНЕ НИЖЧЕ - ДИВИНА ТА НІЧОГО БІЛЬШЕ

ПОХОДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ РУСИЧ-АРІЄЦЬ ТА ЙОГО ЗМІСТ

Twitter 0Facebook 0Google+ 0
Reddit 0Email --Email to a friendFilament.io Made with FLAREMore Info0FLARES
Часто можна почути як різні націоналісти використовують слово «арієць» «арій» (це також включає і назву «рус» «русич» так як це одна і та сама назва) думаючи, що таким чином вони продовжують традиції величної Арійської-Руської спадщини. Насправді вони не уявляють справжнього змісту цього імені і мало хто намагається з’ясувати його значення. Люди викривляють значення справжнього змісту Арійської спадщини та ганьблять Арійську культуру і її людей.
Отже, що означало для наших пращурів, бути Русичем-Арійцем? Для того щоб зрозуміти це нам необхідно дізнатися які є діалектичні форми слово “Ру-Ар”, а також, де і як вони використовувались. Отже, декілька варіантів цього слова:
  • Ар/Яр
  • Ас/Яс
  • Ор
  • Ра
  • Ру
  • Ро
Ґрунтуючись на деяких зразках, ми можемо отримати загальне уявлення про значення слова. Отже:
(Слов’янська Мова)
Рай
Правда
Брама
Ярило
Яркий
Ярий
Сварга
Орати
Руйнувати
Варити
Свара
Вартий
Гарно
Ясно
Жара
Ярослав
Ярга
Аси/Яси (Скіфське плем’я)
Рось/Русь
Роксолани
Радуга
Радість
Хорс
Рудий
Красный
Карати
(Англійська — Латинська Мова)Rough (Роф) — грубе.
Ruin (Руін) — руїна.
Rage (Райдж) — лютість, ярість.
Rave (Райв) — бути в захопленні, марити.
Romp (Ромп) — метушня.
War (Вар) — війна.
Roar (Рор) — рев.
Ares (Арєс) — Грецький бог війни.
(Шведська)
Grov (Гров) — грубість.
 (Ра) — грубий, сирий.
Rasa (Раса) — захоплення, одержимість.
Svarma (Сварма) — рій, або рейв.
Yra (Йра) — марити.
Raseri (Расері) — бути в великій люті.
Orlog (Орлог) – Космічний порядок
(Санскрит)
Рата — захоплення.
Руса — велика лють.
Роса — теж велика лють.
Рудра — бог руйнівник, також відомий як “наймогутніший терор”, або “крикун”.
Індра — бог війни, грози і блискавки.
Ваджра — блискавка.
(Авестійська Мова)
Ясна — служіння Божому світлу, жертвоприношення.
Є багато слів де “Ар” використовується, я думаю що цього достатньо.
В старо Скандинавської і Перській мові та в Санскриті є слова, що позначають космічний порядок та найвищу правду:
Старо Перська — Аса/Арта
Санскрит — Рта
Древня Скандинавська — Орлог (лог = закон)
Є ще одне дуже цікаве слово «врахувати» — ravine (равін – географічний яр). Згідно етимології слово Равін, як і попередні слова перераховані вище, пов’язаний високою та потужною енергією. Чому ж наші пращури і називають глибокі вузькі ущелини з крутими схилами ярами?
Яр має два протилежні схили, що репрезентують подвійність. Це дуже нагадує символічне значення Свастики/Інь-Янь та Ваджру/Тризуб, як описанотут. Символ Інь-Янь також був Арійським. Такі символи були поширенні в трипільській культурі.
Svar
Цим же пояснюється причина асоціацій Арійців орання зі “Ар”. Тому, що оранка поділяє і створює дві протилежні сторони. Створює подвійність шляхом ділення і життєзабезпечний простір між ними.
nepal-ox-plow
Відділ культивує, народжує життя. В даному випадку він дозволяє культурі краще рости. У випадку чоловіка і жінки народжується життя – дитина. У разі протистояння негативно заряджених хмар і позитивно заряджених хмар – блискавки. Ця двоїстість пронизує всі рівні існування.
Зображення Слов’янського Бога Велеса розміщеного в Яру над вогнем:
Veles
А ось ображення у вигляді тризуба, їх носили на лобі арійські жерці (нагадує форму Яр):
Untitled
Forehead marking2
Untitled
Як бачимо червоний колір та, рідше, жовтий був позначений як символ священного вогню, який створює космічний порядок. Це вогонь універсального сонця — Сварга. Сварга (свастика) є поєднання трьох кореневих слів.
  • Сва — повсюдний не проявлений хаос. Порожнеча – пасивність.
  • Ар — вогонь або світло, яке приносить порядок хаосу. Маніфестація — активність.
  • Га — позначає рух.
Сва є Інь. Ар є Янь. Взаємодія між цими двома полярними протилежностями створює циклічну природу світу. Рух і час вимірюється циклами. Усякий рівень світу ходить циклами. Ось чому сансара (проявлений світ) зображується як колесо життя, переходячи через різні цикли і переходи крізь Явь (що є саме визначення слово Сансара). Цей процес утримує разом та підтримує найвище Небо, всепроникне універсальне Сонце, єдине джерело всього в світі — Сваргу. Наголошую, що це симбіотичні стосунки. Сварга все існуюче утримує. В свою чергу все утримує саму Сваргу.
Може виникнути питання, чому слово Ар використовується для позначення деструктивних та насильницьких дій? Про це можна прочитати більш докладно в цьому описі. Янь (Ар) несе в собі відповідальність за все, що розчленовує і ділить. Наприклад, розчленування Пуруші – Космічного Гіганта, який і є Інь (Сва). Через руйнування йде трансформація в Світі (перерозподіл енергій). Цей Акт підтримує Космічний Порядок. Космічний Порядок можна зрозуміти як закони фізики. Такі, як закон перетворення енергії і т.д Енергія знаходиться в стані постійної передачі та трансмутації. Вона є причиною і наслідком само собою, і не може бути створена або знищена.
Цей закон пояснює: все у Всесвіті, що ми можемо бачити, чути, нюхати, спробувати, взаємно с нашими емоціями, – маніфестація енергії в різних рівнях вібрацій. Всесвіт та його частини перебувають в постійному океані руху. Рух єдиний стан який є незмінним. Зміна (циклічність) є єдиним атрибутом енергії. Тому через це приходить все що є очевидним для наших матеріальних почуттів.
У Інь-Янь символі стоїть крапка інь в янь, і також крапка янь в інь. Дані символи означають взаємопов’язаність протилежних сил як є різними аспектами Тао(Сварга). Контраст необхідний для того щоб Світ мав вимір, щоб ми могли розрізняти реальність. Без цього ми б випробували Ніщо. Таким чином, незалежні принципи Сва та Ар фактично залежать один від одного для того щоб обидва мали помітне існування. Додаткова дуалістична концепція в Ведизмі постає результатом взаємодії в кожному рівні природи, пов’язуючись зворотнім зв’язком, де протиборчі сили вже не знаходяться в протистоянні. Замість цього протиборчі сили обмінюються взаємно для створення стабілізації. Схоже на гомеостаз. Основоположний принцип в Ведизмі стверджує, що в кожному незалежному органі міститься частина, яка є його протилежністю. В хворобі є здоров’я і навпаки. Так діється тому, що всі протилежності є проявами єдиної Сварги. Тому вони не залежать один від одного, а швидше всього є варіантами тої самої об’єднуючої сили у всій природі.
N7_cIH12b1g
Відизм в Санскриті, так і в Слов’янській мові, слово, яке означає науку або знання. Саме це знання і визначало спосіб життя наших Руських-Арійських пращурів. Те саме знання, яке їх привело до цивілізаційної величі. Тому, навіть з плином багатьох тисячоліть, люди заздрять і бажають присвоїти собі Арійську спадщину навіть не усвідомлюючи її значення.
Русич-Арієць – це носій світла (Відання) Бога, Всесвіту. Через медитацію та інші методи саморефлексії наші Арійські предки змогли злитися з універсальним Сонцем і отримати знання Космічного Порядку. Це те саме Світло про яке люди говорять, що бачили його в кінця тунелю перед смертю. Ті, хто злились з цим світлом і змогли передати придбані знання є священиками — Брахманами. Брахман перекладається з санскриту як “Космічне Яйце. Таким чином Брахмани – це ті які злились з Космічним Яйцем (Сваргою) і придбали знання (Веди). Ці знання надали їм ясність і розуміння про те чому вони існують на землі. Вони дали їм цілеспрямованість, і через них цілеспрямованість народу.
ARYA2
Тож тільки ті які злились зі світлом і несуть знання можуть вважатись справжніми Русичами-Арійцями. Хоч ті люди, які визнають відичні знання, принципи, та суть, можуть теж розглядатися як Русичи-Арійці. Русич-Арієць це той який розуміє і повністю сприймає найвищу місію Сварога, щоб проявлятися якомога краще в Санасрі. А як найкраще проявитись в сансарі? Сансара є нескінченним вічним процесом самореалізації. Це саморефлексія. Отже для того щоб себе найкраще проявити в сансарі необхідно підвищити процес саморефлексії. Бути Арійцем означає бути єдиним с Божою волею — бути Творцем.
© Сварг Сірeнко – 2013.р

OTHER POSTS